5 Mar 2015 - blog porumbei Articole    Fara comentarii

CLUBUL COLUMBOFIL CIBINUL SIBIU-Punct de vedere despre Adunarea generala a UGCPPAMR 2015

Dupa publicarea convocatorului si a listei de candidati pentru Adunarea generala a UGCPPAMR care va ave aloc la sfarsitul lunii aprilie 2015 trebuie facute unele precizari:

 

1.Programul comunicat prin convocator asociatiilor si cluburilor membre contine,din pacate,incalcari evidente ale prevederilor statutare.Alegerea conducerilor pe sectii prevazuta a se desfasura in ziua de sambata,cu ocazia sedintelor pe sectii sau comisii,este in contradictie cu dispozitia statutara de la art.11.3 care precizeaza in mod expres ca alegerea membrilor prezidiului se face in cadrul Adunarii generale,urmand ca functiile executive de vicepresedinte,secretar general si ale tuturor presedintilor de sectii sau comisii sa se faca de catre prezidiu,din cadrul membrilor alesi de AG si care se comunica ulterior acesteia.Confuzia,sa-i zicem asa,e generata de faptul ca la art.12,in care se vorbeste de desfasurarea intalnirilor pe sectii sau comisii in cadrul carora se aleg si componentii conducerii respectivelor sectii,aceste prevederi s-ar substitui atributiilor Adunarii generale,ceea ce e fals.O sedinta pe sectie nu e totuna cu Adunarea generala,iar asta e precizata explicit in statut,doar AG avand atributul de a alege persoanele care vor ocupa functii de conducere in cadrul Prezidiului.La nivel de sedinta de sectie nu se poate constitui decat cel mult componenta conducerii sectiei respective,cu exceptia presedintelui care va fi desemnat doar de catre Prezidiu din cadrul celor alesi ca si candidati pentru functia de membru al Prezidiului.Daca prevederilor din statut sunt pe alocuri confuze si poate lipsite de logica ramane ca acestea sa fie remediate ulterior printr-un proiect de modificare si completare a statutului.Deocamdata statutul trebuie respectat si aplicat intocmai asa cum ii sunt dispozitiile.

2. In ceea ce priveste constituirea comisiilor de arbitrii specializati pentru fiecare sectie in parte lucrurile sunt in concordanta cu statutul.Dar daca se aleg aceste comisii,acea functie de presedinte CNAR la ce mai foloseste?! Ori se hotaraste de AG majorarea numarului de membrii ai Prezidiului cu fiecare presedinte de comisie specializata,ceea ce nu e deloc nestatutar,dar atunci alegerea acestor presedinti se supune regulii alegerii membrilor Prezidiului ori la nivel de comisie pe sectie se va alege un vicepresedinte coordonator,toti cei 3 astfel de vicepresedinti urmand a se afla in coordonarea generala a presedintelui CNAR.

3.Prezentarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli si dezbaterile asupra lui,ca si alte chestiuni cum ar fi pretul inelelor,nivelul cotizatiei pentru 2016 si alte asemenea,trebuie sa aiba loc odata cu prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli  si prezentarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2014.,iar toate acestea trebuiau a fi planificate pentru ziua de sambata,urmand ca ziua de duminica sa fie dedicata exclusiv alegerilor pentru functia de presedinte,componenta Prezidiului,desemnarea si validarea trezorierului si alegerea comisiei de cenzori si a membrilor supleanti.

4.In privinta alegerilor pentru functiile executive in urmatorul mandat de 3 ani,organizarea nu doar ca este deficitara,dar pe alocuri in mod evident contrar legii si a statutului:

a) nu a fost constituita o comisie de validare a propunerilor de candidaturi depuse care sa verifice legalitatea depunerii acestora,astfel ca ne-am trezit in fata unei liste de candidaturi despre care urmeaza sa ne lamurim ulterior daca indeplineste in integralitatea ei conditiile prevazute de statut.

b)Uniunea este constituita ca si asociatie de cluburi si asociatii de crescatori si nu din persoane fizice.Prin urmare propunerile de candidaturi pot fi facute doar prin intermediul cluburilor si asociatiilor care au statut de membru legal indeplinit.

c)verificarea si validarea propunerilor de candidaturi trebuie sa aiba exclusiv in vedere dispozitiile art 10.14 din statutul Uniunii,respectiv indeplinirea cumulativa a conditiilor de membru precum si a vechimii minime necesare de 2 ani.Propunerile de candidaturi venite din partea unor membrii (cluburi si asociatii),fara indeplinirea conditiilor precizate mai inainte, trebuie invalidate fara nicio exceptie.

d) conform statutului Adunarea generala are doar ea atributul alegerii in mod direct a presedintelui,a membrilor Prezidiului ca atare si a comisiei de cenzori.Functiile executive de vicepresedinte,secretar general,trezorier si toti presedintii de sectii sau comisii sunt desemnati de catre membrii alesi in prezidiu din randul acestora sau la propunerea presedintelui ales,in cazul trezorierului.In consecinta,depunerea de candidaturi nominale pe anumite functii,exceptand functia de presedinte si comisia de cenzori,sunt in afara prevederilor statutare.

e)toate aceste propuneri de candidaturi depuse fara respectarea statutului vor trebui puse in discutia Adunarii generale spre a fi acceptate,cu majoritatea prevazuta de statut,ca si candidaturi pentru functia de membru al Prezidiului,urmand ca desemnarea nominala pe functii sa fie facuta in interiorul componentei Prezidiului,aceea care va fi hotarata in urma votului.

f) in legatura cu componenta numerica a Prezidiului trebuie facuta clarificarea ca aceasta nu mai include un numar de 17 persoane,asa cum a fost in actul constitutiv initial,intrucat prin actul aditional inregistrat in septembrie 2012 si a incheierii civile din aprilie 2013,prin care a fost modificat actul constitutiv al UGCPPAMR,toate persoanele mentionate in actul constitutiv initial au fost revocate din functii,iar noua componenta a Prezidiului a fost restransa la un numar de 11 persoane,respectiv doar acelea care sunt alese de catre Adunarea generala si care primesc si o functie executiva,prin desemnare din cadrul membrilor Prezidiului.Adunarea generala mai alege inca doi membrii supleanti,dar acestia nu au calitatea de membru al Prezidiului.

g) o deosebita atentie trebuie de asemenea avuta in vedere la respectarea dispozitiilor statutare privitoare la drepturile de vot.In cazul asta prevederile statutare sunt foarte clare referitoare la cine si in ce conditii dobandeste dreptul de vot sau acesta este suspendat.

Atat numarul de drepturi de vot,cat si calitatea persoanei si condiitile in care aceasta o face trebuie sa fie in conditii de stricta legalitate.Persoana care exercita aceste drepturi de vot ,ca e vorba de presedintele de asociatie sau alta persoana,trebuie sa faca dovada ca este mandatata de numarul acela de persoane pe care sustine ca le reprezinta.Prezentarea doar a tabelului cu membrii e insuficienta pentru a avea calitatea intrutotul legala de reprezentare.Din care motiv fiecare presedinte de club sau alt delegat desemnat ar trebui sa prezinte comisiei de numarare si validare a alegerilor,o copie a procesului verbal de sedinta al asociatiei in care sa se precizeze persoana desemnata sa reprezinte asociatia la Adunarea generala precum si lista completa de semnaturi care sa fie identica numeric cu drepturile de vot care ii vor fi atribuite.

Prezentarea doar a unui tabel cu membrii care sa aiba doar semnatura presedintelui poate fi doar o smecherie prin care o persoana se autodesemneaza sa reprezinte mai multe alte persoane.

h) pentru a se evita situatiile din anii trecuti cand componenta diferitelor comisii era stabilita prin carciumi,piete sau la telefon,este necesar ca acele persoane care candideaza si spera sa obtina un loc in prezidiu si pe cale de consecinta si o functie executiva,sa aiba oarecum cristalizata si componenta viitoarei comisii pe care doreste s-o conduca in asa fel incat validarea componentei comisiilor sa se poata face,asa cum e legal,in cadrul Adunarii generale si nicidecum ulterior in cine stie ce conditii obscure.Conditia de doar un singur membru de comisie provenit dintr-un club e iarasi o necesitate de reprezentare.

Cum componenta comisiilor pe domenii,mai putin presedintele de sectie sau comisie ce urmeaza a fi desemnat dintre membrii alesi ai Prezidiului, ar trebui sa fie stabilita cu ocazia sedintelor pe sectii de dinaintea Adunarii generale,acolo se poate stabili de crescatorii membrii ai fiecarei sectii si pe cine anume vor desemna sa-i reprezinte si nicidecum sa se trezeasca ulterior ca persoane fara reprezentativitate sa faca parte din astfel de comisii.

i) pentru a se evita situatia ca votul in AG sa fie fraudat prin prezentarea unor liste fictive de membrii ,era indicat ca secretariatul Uniunii sa solicite fiecarui club si asociatii membre sa prezinte si o copie de pe situatiile financiare(bilantul contabil) depuse la unitatile fiscale,fiindca in bilant se vad veniturile din cotizatii ale fiecarui club si se poate face lesne corelatia cu listele de membrii.Si in plus de asta trebuie reglementata si stabilirea drepturilor de vot in functie de membrii cotizanti pe care fiecare asociatie ii are in evidenta la 31 decembrie ale anului pentru care se intruneste AG.Asta pentru a se elimina practica smechereasca prin care listele de membrii se umfla precum aluatul pus la dospit,exact in anul in care se tin alegeri.

Obligativitatea prezentarii unei copii a bilantului contabil de catre fiecare asociatie membra cu siguranta ar fi fost de natura sa previna situatia aberanta si de-a dreptul scandaloasa in care cluburi care timp de ani de zile nu si-au indeplinit obligatiile legale de raportare financiara sa aiba tupeul astazi sa propuna candidaturi la presedintia Uniunii.

Responsabilitatea organizarii si desfasurarii Adunarii generale,inclusiv  capitolul ce tine de alegerea viitoarei conduceri,in conditii perfect statutare, este doar a conducerii actuale.Faptul ca organizarea AG  a debutat cu aceste incalcari ale prevederilor statutului e foarte posibil sa genereze situatia ca deciziile ce se vor lua sa fie contestate cu succes si sa ne gasim in fata unui esec total de organizare,pentru care insa va trebui sa si raspunda cineva,inclusiv financiar.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *